Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.

Kom indenfor

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Fra og med den 29. oktober 2020 skal alle besøgende bære mundbind eller visir på alle skolens indendørs arealer. Dette gælder ikke elever og personale.

Vi skal passe på hinanden!

Vi søger en pædagog pr. 1. august 2021. Se stillingsopslag her

Vi har ledige pladser i 10. klasse i skoleåret 2021/22
Ansøgning via opskrivningsblanketten

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden
lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre.

Respekt

For og anerkendelse af andre mennesker er et nøgleord

Tryghed

Gennem hensyn til hver enkelt elevs udvikling

Troværdighed

Som afgørende faktor for al vor kommunikation

Ligeværd

Betyder for os at give plads til forskellighed

Engagement

Initiativ og udvikling af ideer over for nogen, der lytter

Humor

Som den enkle og lysende ledetråd i en kreativ dagligdag