Sygefravær og fri

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Sygefravær

Skolen skal informeres tidligst muligt om fravær.

Der skrives i elevens kontaktbog på intra. Opslaget skal være i kontaktbogen senest kl. 8.15.

eller

Der sendes en mail til kontor@giersings.dk. Emnefeltet skal hedde “sygemelding”, og navn på elev samt klassebetegnelse skal angives. Mailen skal modtages senest kl. 8.15.

eller

Der ringes til skolens kontor på tlf. 66122041. Telefonen åbner kl. 7.45.

Skolen skal have besked for hver dag, eleven er fraværende. 

Ved manglende orientering betragtes fraværet som ulovligt, og der vil blive fulgt op herpå af enten lærer eller skolens kontor.

 

Tandlæge, læge mv.

Klasselæreren skal have besked, så snart tid og dato er kendt – altså ikke først på selve dagen.

Opstået sygdom i skoletiden

Eleven henvender sig til sin lærer og derefter på skolens kontor. Kontoret registrerer fraværet og giver besked til hjemmet via kontaktbogen. Det er skolen, som giver eleven lov til at gå hjem. Er der tale om yngre elever, kontaktes hjemmet med henblik på afhentning.

Fri udenfor skolens ferie

Skolens principielle holdning til fritagelse fra undervisning uden for skolens ferier er, at vi ikke kan anbefale det. Ved ethvert fravær af denne art må I gøre jer klart, at I selv påtager jer ansvaret for den manglende undervisning.

Hvis eleven skal have fri 1 dag, bevilges dette af klasselæreren.

Hvis eleven skal have fri i flere dage, skal det bevilges af afdelingslederen.

For 0.-5. klasse er det afdelingsleder Doris Soll Osei.

For 6.-10. klasse er det afdelingsleder Jesper Stensgaard.

Skriv en besked på intra – IKKE i kontaktbogen.

For at skolen giver tilladelsen, forudsættes det som en selvfølge, at eleven på ansøgningstidspunktet er opdateret med undervisningen, ikke har haft for meget sygefravær/andet fravær, og at perioden ikke er sammenfaldende med planlagte terminsprøver/prøver/eksaminer, særlige emneuger, fester og lejrskoler.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.