Mobilkultur

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

På Giersings Realskole ønsker vi en mobilkultur, der bidrager til, at eleverne dannes til at tage ansvar for egne mobilvaner samt bidrager til fordybelse i deres læringsprocesser og relationer.

Vælger eleverne at medbringe deres mobiler i skole, bedes de være på flytilstand i deres tasker, når de går ind på skolens område. Mobilerne kan tages frem uden for skolens område efter endt skoledag.

Hvis en elev ikke respekterer skolens mobilkultur, orienteres hjemmet, og mobilen/computeren m.m. lægges på skolens kontor til skoledagens afslutning. Hvis en elev mere systematisk udfordrer skolens mobilkultur, udleveres mobil i forbindelse med en samtale mellem en forældremyndighedsindehaver og skolens ledelse.

Vi har udarbejdet en række svar på de mest almindelige spørgsmål:

Hvad gør jeg, hvis jeg som forældre gerne vil have fat i mit barn i skoletiden?

I nødstilfælde kan du kontakte skolens kontor på tlf. 66122041. Det kan handle om akut lægetid, hvor barnet skal hentes før tid. Vi tager f.eks. ikke i mod beskeder om ændring i, hvem der afhenter.

Hvordan kontakter et barn forældrene, når det f.eks. skal hentes efter skole?

Når eleven efter endt skoledag forlader skolens område, må mobiltelefonen gerne bruges.

Hvordan giver man besked om ændring i afhentningsplaner?

Er der ændringer i planerne for afhentning, så skriv en besked til barnet, som kan læse den efter endt skoletid eller lav en generel aftale med dit barn om at vente mindst 15 min. og derefter gå på kontoret, hvis der ikke sker afhentning.

Hvordan kommunikerer skolen med forældrene i nødstilfælde, hvis eleverne ikke har mobiltelefoner?

Vi ringer på det telefonnummer, som er registreret i Forældreintra. Husk derfor at holde kontaktoplysningerne opdaterede.

Må elever med ordblindhed bruge deres mobiler i skoletiden?

Ja mobilen må anvendes i undervisningen, når det giver mening.

Brug af mobiltelefoner i forskellige situationer:

Kan eleverne stadig bruge mobiltelefoner i tilfælde af nødsituationer?

Ja, men under ansvar for at en nødsituation er en uventet og kritisk situation.

Kan eleverne stadig blive bedt om aktivt at bruge mobiltelefonerne i undervisningen?

Ja, mobiltelefoner kan fortsat indgå i undervisningen afhængigt af klassetrinnet.

Må eleverne medbringe mobiltelefoner på lejrskoler og ekskursioner?

Mobiltelefoner må ikke medbringes, med mindre det fremgår af programmet for turen.

Må 10. årgang bruge deres mobiltelefon, hvis de har forladt skolen i en pause?

Ja, men vi forventer, at eleverne er gode forbilleder og først benytter mobilerne, når det ikke er synligt fra skolen.

Praktiske spørgsmål vedrørende mobilfri kultur på skolen:

Hvad opfattes som værende i skoletiden?

Skoletiden er tiden, hvor skolen/SFO er åben. Hertil kommer dagture, lejrskoler og særlige arrangementer.

Hvordan betaler man i kantinen uden en mobiltelefon?

Eleverne kan betale med betalingskort, Kanpla-kort eller der kan bestilles via Kanpla-app’en.

Har skolen investeret i flere aktiviteter/faciliteter til frikvartererne?

Ja, i dialog med elevrådet investerer vi i både indendørs og udendørs aktiviteter. I forbindelse med købet af Absalonsgade 13 udvides udendørsarealet.

Hvem har ansvaret, hvis en mobiltelefon bliver stjålet, mens den ligger i tasken?

Familien har selv ansvaret, og man er velkommen til at lade mobilen blive hjemme. Vigtigt er det dog her at huske, at sikkerheden i moderne mobiltelefoner gør, at telefonen næppe er interessant for andre end brugeren selv.

Må der bruges computere/tablets i frikvartererne?

Nej.

Må eleven bruge et Smartwatch i skoletiden?

Ja, men det må ikke anvendes som et kommunikationsmedie.

Må eleverne bruge tavleskærmene i frikvarteret?

Den kan bruges til aktiviteter, der styrker fællesskabet. Det aftales med den enkelte klasse.

Hvad er politikken for mobiltelefoner ved skolearrangementer uden for den almindelige skemalagte skoletid, f.eks. sportsbegivenheder eller skolefester?

Kulturen er her den samme – mobilen forbliver i tasken.

Må man som forælder medbringe sin mobil på skolen?

Ja, og I må gerne bruge den. Vi håber, at I som forældre vil være gode rollemodeller i forhold til jeres brug af mobilen, når I er på skolen.

Må skolens personale bruge mobiltelefoner i skoletiden?

Ja, mobiltelefonen er for personalet et arbejdsredskab, der kun bruges i arbejdsmæssige øjemed, når vi er sammen med eleverne.

Må eleverne bruge deres mobil i SFO’en?

Nej.

Opdateret 8. august 2023 af MI

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.