Kombineret elevforsikring

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Kombineret elevforsikring

Forsikringen dækker under ophold og færden overalt inden for skolens område, herunder idræt og undervisning og under de sikredes færden i skolens ærinde.

Endvidere dækker forsikringen under praktikanttjeneste samt under de af skolen arrangerede ekskursioner og inde- og udenlandske ture.

Forsikringen dækker ikke hjemme privat eller under arbejde, der har erhvervsmæssig karakter.

Erstatning for ulykkestilfælde indeholder 9 forskellige elementer:

  1. Dødsfaldserstatning med 20.000 kr.
  2. Invaliditetserstatning op til 400.000 kr. (méngrad fra 5%)
  3. Tandskadeerstatning – efter regning
  4. Brilleskade – efter regning (200 kr. i selvrisiko)
  5. Krisehjælp 75.000 kr.
  6. Transportudgifter 3.500 kr.
  7. Ændring af bolig 35.000 kr.
  8. Ændring af arbejdsplads – er dækket
  9. Omskolingsudgifter – er dækket
 
 

Maksimal udbetaling 25.000.000 kr.

Størrelsen af invaliditetserstatning er afhængig af omfanget af den varige invaliditet, som et ulykkestilfælde medfører.

Generelt gælder, at skolens erstatningspligt bortfalder, i det omfang sikrede har anden adgang til erstatning for skaden (gælder pkt. 3-9).

 

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.