Timetal

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Fagenes timetal 2022/23

 

 FAG:  KLASSETRIN:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Dansk 11 10 9 8 7 7 7 7 7 8
 Engelsk 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5
 Tysk         2 2 3 3 4 4**
 Historie     2 2 2 2 2 2 2  
 Kristendom 1 1 1 1 1 1   1 1  
 Samfundsfag               2 2  
 Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Natur og teknologi 1 1 2 4 4 3        
 Geografi             2 2 1  
 Biologi             2 2 2  
 Fysik/Kemi             2 2 3 4**
 Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
 Svømning         2          
 Musik 2 2 2 2 2          
 Billedkunst 2 2 2 2            
 Håndværk og design       2            
 Skak       2            
 Billedkunst / håndværk og design         2          
 Musical           3        
 Madkundskab           3        
 Kor   1* 1* 1* 1* 1*        
 Skak         2* 2* 1* 1* 1* 1*
 Valghold – prøvefag efter 8. kl.             3***  3***    
                     
 Linjefag 10. kl.                   5

(Alle lektioner er på 45 min.) *Valgfrit **Enten vælges tysk eller fysik/kemi – gerne begge fag ***Her kan vælges imellem madkundskab, håndværk & design og musik .

Natur og teknologi
Faget har desuden 2 x 2 dages undervisning pr. klasse i klasserne
3., 4. og 5. til undervisning ude på udvalgte biotoper (mark, strand, skov, fjord mv.).

10. klasse
Elever i 10. klasse deltager desuden i 5 timers linjefagsundervisning hver onsdag. 

Valgfag
Desuden tilbydes der valgfag i 7. og 8. klasse.

Frivillig sang/musikundervisning
Eleverne i 2.-6. klasse har mulighed for at gå til kor.

 

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.