Vikarpolitik

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

På Giersings Realskole tilstræber vi, at klassens lærere læser så mange af deres faste timer som muligt. Dog er det sådan, at der er og kan komme arrangementer, som betyder, at en lærer ikke kan læse sine normale timer. Det kan bl.a. dreje sig om lejrskoler, projektuger eller ekskursioner. 

Ved den type af arrangementer, hvor klassens lærer er sammen med en anden klasse og dermed forhindret i sin normale undervisning, påsættes en vikar. Det kan også dreje sig om kurser, som læreren deltager i, og endelig kan læreren jo også blive syg. 

Der aflyses stort set ingen timer grundet fravær.  
Ved fravær er lærerne forpligtet til at skrive en vikarbesked til klassen og klassens vikar. Efterfølgende er vikaren forpligtet til at skrive tilbage til læreren om, hvordan timen forløb. 

Vi ansætter, hvis det er muligt, uddannede lærere som vikarer. Der er historisk set dog ikke mange ledige lærere, så tit har vi ingen ansøgere med en læreruddannelse.  
De vikarer, vi ellers bruger, er typisk studerende (meget gerne lærerstuderende) eller unge mennesker, der holder et sabbatår efter gymnasiet. Her er det som oftest tidligere elever, som vi vælger at bruge, da de kender skolen og de spilleregler, der gælder.  
Herudover bruger vi om muligt skolens egne lærere. 

Vi har udarbejdet en ”Håndbog for vikarer”, der tydeligt beskriver forventninger og hvilke retningslinjer, der gælder på skolen, i faglokaler og i de almindelige klasselokaler. Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.