Tag 10. klasse på en
moderne privatskole

10. klasse på Giersings Realskole i Odense

Et år i 10. klasse på Giersings Realskole kan give dig meget.
Har du f.eks. brug for at tænke dig om, inden du vælger gymnasium?

Vil du gerne udvikle dig både fagligt og personligt, møde nye venner og blive mere moden før du fortsætter din uddannelse? Så er 10. klasse på Giersings Realskole noget for dig. Her får du blandt meget andet mulighed for:

 • at tænke dig om og blive mere selvstændig
 • at styrke din faglighed
 • at få 10. kl. prøve
 • at møde nye venner
 • at prøve forskellige ungdomsuddannelser,
  inden du træffer dit endelige valg
Afspil video

Infomøde om 10. klasse d. 15. januar kl. 19-21

Kom til infoaften på Giersings Realskole, hvor du kan se skolen
og høre om, hvad det vil sige at gå i 10. klasse hos os. Her kan du også få lejlighed til at stille spørgsmål og få en snak med nuværende elever og personalet.

Umiddelbart efter infomødet begynder
pladsfordelingen til det nye skoleår.

Når du tilmelder dig til et arrangement, behandler vi dine oplysninger for at kunne registrere din tilmelding, sende dig information om arrangementet og tilrettelægge arrangementet bedst muligt. Det kan endvidere forekomme, at der bliver taget situationsbilleder under arrangementet til brug for Giersing Realskoles egne medier.
Vil du vide mere om hvordan vi behandler persondata i forbindelse med din tilmelding, kan du se mere her: Persondatapolitik

For at få den bedste 10. klasse, skal du vide, at vi stiller krav til dig

10. klasse på Giersings Realskole er et år på en privatskole, hvor vi har høje ambitioner og derfor gør tingene lidt anderledes end andre steder. Det betyder, at vi har stor frihed til at undervise på andre måder og med inddragelse af byens kulturtilbud. Men det betyder også, at vi stiller krav og har forventninger til dig som elev. Eksempelvis er det vigtigt, at 

 • du har lyst til at lære og deltager aktivt i undervisningen

 • du er indforstået med en del hjemmearbejde

 •  du møder til tiden

 • du vil være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed

Vi stiller også krav til os selv…

For at kunne give dig den bedste 10. klasse, stiller vi også krav til os selv som skole og undervisere. Derfor gælder det alle lærere på 10. årgang på Giersings Realskole, at

 • vi underviser, fordi vi har lyst til det

 •  vi forbereder os og planlægger grundigt

 •  vores undervisning er seriøs og faglig

 •  vi retter dine opgaver – hvis du har afleveret dem til tiden

 •  vi er der, når du har brug for det

 •  vi vil være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed

10. klasse på Giersings Realskole kan betragtes som et overgangsår, hvor den enkelte elev bevidst træffer et valg om at blive klar til sin videre uddannelse, øge sin faglighed og modnes som individ i et fællesskab.

Det hjælper vi til. Og vi gør det med en god portion humor og blik for hver elevs livssituation.

Struktur og rammer om din uddannelse

Derfor opstiller den enkelte elev en personlig uddannelsesplan ved skoleårets begyndelse i samarbejde med sin klasselærer og en uddannelsesvejleder.

Her fastlægges det faglige indhold, linjefag vælges og eventuelle praktikophold planlægges. Planen kan også indeholde en række andre ting, som den enkelte elev ønsker drøftet og aftalt. Den personlige uddannelsesplan og daglige undervisning giver sammen med den selvvalgte opgave klarhed over den enkelte elevs fremtidige muligheder.

Trivsel på skemaet – også i 10. klasse

På Giersings Realskole arbejder vi målrettet og struktureret på at styrke elevernes trivsel. Ud fra værdierne i TELT-princippet (Tryghed, Engagement, Ligeværd, Troværdighed) bruger vi hver uge én lektion på at styrke elevernes sociale trivsel, så alle møder et trygt og positivt klassemiljø.

På 7. – 10. årgang arbejder vi desuden med det anerkendte, norske trivselsprogram MOT, der med forebyggelse som grundlag styrker de unges robusthed og danner positive fællesskaber. Her er målet at forme selvbevidste og empatiske unge, der forstår at håndtere udfordringer og dilemmaer i livet.

Undervisning og prøvemuligheder i 10. klasse

Alle fag forsøges lagt i moduler – evt. med mulighed for holddeling.

Obligatoriske fag
Dansk, engelsk og matematik

Tilbudsfag
Fysik/kemi, tysk

Linjefag
Eleverne vælger linjefag på tværs af klasserne. 
Om onsdagen afsættes 5 sammenhængende lektioner hertil. Udbuddet skifter løbende. 

Undervisning og prøver
Undervisningen tilrettelægges på 10. klasseniveau. 
Vi forventer, at alle elever afslutter året med folkeskolens 10. klasseprøve.

Skoleårets opbygning

Der afsættes en uge til det årlige brobygningsprojekt. Her skal eleverne vælge et undervisningsforløb på én af ungdomsuddannelserne – eksempelvis gymnasium, teknisk skole, handelsskole el. lign. Idéen med brobygningsprojektet er, at eleverne får mulighed for at se, om den pågældende uddannelsesretning er noget for dem. Hidtil har langt de fleste elever fået opfyldt deres brobygningsønske, men skolen kan ikke garantere det.

Vi starter året med en “ryste-sammen-tur”

Sidst i august/først i september plejer vi at tage til feriecenter “Vigsø”, hvor eleverne indkvarteres i feriehuse. Turen koster ca. 1.400 kr. inkl. ophold, transport, aktiviteter og kost. 

På turen sker bl.a. flg.:

 • Eleverne får lejlighed til individuel samtale med      lærerne

 • Eleverne tager hul på uddannelsesplanen

 • Der arrangeres vandre- og cykelture ud i naturen

 • Der arrangeres aktiviteter, der ryster eleverne godt sammen

Udlandsrejse

I løbet af skoleåret arrangeres også en rejse til udlandet.
Her vil der også være en egenbetaling, som kan variere fra år til år. 

Undervisningens omfang ugentligt

Ugeskema
Ugeskemaet vil indeholde fire dage med fagundervisning og én dag, som er friholdt til sammenhængende undervisning i det valgte linjefag.

Obligatoriske fag
Dansk: 8 lektioner Matematik: 5 lektioner Engelsk: 5 lektioner Linjefag: 5 lektioner.

Tilbudsfag
Tysk: 4 lektioner, Fysik/kemi: 4 lektioner
Bemærk: Der skal vælges mindst ét af tilbudsfagene.

Skolens generelle principper for 10. klasse

Der lægges i undervisningen vægt på, at eleverne er ansvarlige for deres egen personlige udvikling og deltager aktivt. Engagement og nærvær er nøgleord. Undervisningen “rækker ud over skolebordet”. Vi lægger vægt på fagenes kerneindhold, men inddrager også den omgivende verden.

Lærerne på Giersings Realskole er ikke “barnepiger”, men med- og modspillere.

Hvad gør vi?

For at komme i betragtning til en plads på skolen, skal I udfylde “Opskrivning på venteliste”. Opskrivning garanterer ikke en en plads, da muligheden for optagelse afhænger af flere faktorer, såsom søskendebørn på venteliste, kønsfordeling, antal børn på venteliste mv.

Informationsmøde

Vi inviterer til informationsmøde på skolen i januar måned. På informationsmødet vil vi fortælle om og vise skolen frem. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få en snak med både nuværende elever og skolens personale. Efter informationsmødet påbegyndes pladsfordelingen.

Ved optagelse på skolen udfyldes et online indmeldelsesskema, som underskrives med MitID, og der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. samt 2 måneders skolepenge forud. Sidstnævnte modregnes i de 2 første måneder af skoleåret (august og september) og refunderes ikke ved frafald. Læs mere om skolepenge her.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf. 66122041 eller skolesekretær Mia Kærsner på mail mia@giersings.dk.

Telefonen er åben for henvendelser mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 15.00 og fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Infomøde om 10. klasse d. 15. januar kl. 19-21

Kom til infoaften på Giersings Realskole, hvor du kan se skolen
og høre om, hvad det vil sige at gå i 10. klasse hos os. Her kan du også få lejlighed til at stille spørgsmål og få en snak med nuværende elever og personalet.

Umiddelbart efter infomødet begynder
pladsfordelingen til det nye skoleår.

Når du tilmelder dig til et arrangement, behandler vi dine oplysninger for at kunne registrere din tilmelding, sende dig information om arrangementet og tilrettelægge arrangementet bedst muligt. Det kan endvidere forekomme, at der bliver taget situationsbilleder under arrangementet til brug for Giersing Realskoles egne medier.
Vil du vide mere om hvordan vi behandler persondata i forbindelse med din tilmelding, kan du se mere her: Persondatapolitik

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.