Om 10. klasse

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

10. klasse på Giersings Realskole

Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for…

 • at tænke dig om
 • at blive mere moden og selvstændig
 • en faglig ballast, så du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse
 • en mulighed for personlig udvikling
 • faglig fordybelse
 • at få 10. kl. prøve
 • at prøve forskellige ungdomsuddannelser, inden du træffer dit endelige valg (“Brobygningsprojekt”).

 

Du skal vide, at vi stiller krav til dig…

 • Du skal have lyst til at lære.
 • Du skal deltage aktivt i undervisningen.
 • Du skal regne med en del hjemmearbejde.
 • Du skal møde til tiden.
 • Du skal være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.

Vi stiller krav til os selv…

 • Vi underviser i 10. klasse, fordi vi har lyst til det.
 • Vi forbereder og planlægger undervisningen grundigt.
 • Vores undervisning er præget af seriøsitet og faglighed.
 • Vi retter dine opgaver – hvis du har afleveret dem til tiden.
 • Vi er der, når du har brug for det.
 • Vi vil være med til at opbygge et fællesskab med plads til individualitet, forskellighed og mangfoldighed.
 • Vi har også en god portion humor.

10. kl. skoleår på Giersings Realskole kan betragtes som et overgangsår, hvor den enkelte elev bevidst træffer et valg med hensyn til at

 • nå til klarhed over egne muligheder og ønsker
 • øge sine faglige kvalifikationer
 • opstille en personlig plan for overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse.

Struktur/rammer

Den enkelte elev opstiller i samråd med klasselærer og uddannelsesvejleder en personlig uddannelsesplan ved skoleårets begyndelse:

 • Fagligt indhold, undervisningsniveau mv. fastlægges.
 • Linjefag vælges.
 • Brobygningsophold – evt. praktik planlægges.
 • Andet som den enkelte elev ønsker drøftet og aftalt nedskrives ligeledes i den personlige uddannelsesplan.
 • Den personlige uddannelsesplan og daglige undervisning giver sammen med den selvvalgte opgave klarhed for den enkelte elevs fremtidige muligheder.
 

Undervisning og prøvemuligheder i 10. klasse

Obligatoriske fag
Dansk, engelsk og matematik

Tilbudsfag
Fysik/kemi, tysk

Linjefag
Eleverne vælger linjefag på tværs af klasserne. Om onsdagen afsættes 5 sammenhængende lektioner hertil. Udbuddet skifter løbende. 

Undervisning og prøver
Undervisningen tilrettelægges på 10. klasseniveau. Vi forventer, at alle elever afslutter året med folkeskolens 10. klasseprøve.

Mere om fagene i 10. klasse

Alle fag forsøges lagt i moduler – evt. med mulighed for holddeling.

Skoleårets opbygning

Der afsættes 1 uge til brobygningsprojekt. Eleverne skal vælge et undervisningsforløb på én af ungdomsuddannelserne – eksempelvis gymnasium, teknisk skole, handelsskole el. lign. Idéen med brobygningsprojektet er, at eleverne får mulighed for at se, om den pågældende uddannelsesretning er noget for dem. Hidtil har langt de fleste elever fået opfyldt deres brobygningsønske, men skolen kan ikke garantere det.

Skoleåret indledes med en “ryste-sammen-tur”

Denne tur gennemføres sidst i august/først i september – formentlig til feriecenter “Vigsø”, hvor eleverne indkvarteres i feriehuse. På turen sker bl.a. flg.:

 • Eleverne får lejlighed til individuel samtale med lærerne.
 • Eleverne tager hul på uddannelsesplanen.
 • Der arrangeres ture ud i naturen – vandre- og cykelture.
 • Der arrangeres aktiviteter, der ryster eleverne godt sammen.
 • Turen koster ca. 1.250 kr. inkl. ophold, transport, ture og kost.

Udenlandsrejse

Om muligt vil der også være en udenlandsrejse i løbet af skoleåret. Her vil der også være en egenbetaling, som kan variere fra år til år.

Undervisningens omfang ugentligt

Ugeskema
Ugeskemaet vil indeholde 4 dage med undervisning i fagene som tidligere anført og en dag, som er friholdt sammenhængende undervisning “linjefagsdag”.

Obligatoriske fag
Dansk: 8 lektioner Matematik: 5 lektioner Engelsk: 5 lektioner Linjefag: 5 lektioner.

Tilbudsfag
Tysk: 5 lektioner, Fysik/kemi: 3 lektioner

Bemærk: Der skal vælges mindst ét af tilbudsfagene.

Skolens generelle principper for 10. klasse

Der lægges i undervisningen vægt på, at eleverne er ansvarlige for deres egen personlige udvikling og deltager aktivt. Engagement og nærvær er nøgleord. Undervisningen “rækker ud over skolebordet”. Vi lægger vægt på fagenes kerneindhold, men inddrager også den omgivende verden.

Skolens lærere er ikke “barnepiger” – men med/modspillere.

Hvad gør vi?

For at komme i betragtning til en plads på skolen skal I udfylde “Opskrivning på venteliste” (øverst i menufelterne). Ved opskrivning er I ikke garanteret en plads. Mulighed for optagelse afhænger af flere faktorer – søskendebørn på venteliste, kønsfordeling, antal børn på venteliste mv.

Vi inviterer til informationsmøde på skolen i januar måned. På informationsmødet vil vi fortælle om og vise skolen frem. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og få en snak med personalet. Efter informationsmødet påbegyndes pladsfordelingen.

Ved optagelse på skolen udfyldes et online indmeldelsesskema, som underskrives med NemID, og der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. samt 2 måneders skolepenge forud. Sidstnævnte modregnes i de 2 første måneder af skoleåret (august og september) og refunderes ikke ved frafald. Læs mere om skolepenge her.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte skolens kontor på tlf. 66122041 eller skolesekretær Mia Kærsner på mail mia@giersings.dk.

Telefonen er åben for henvendelser mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 15.00 og fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Opdateret 24. januar 2022 af MI

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.