Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Fripladstilskud

For at komme i betragtning til fripladstilskud skal den samlede husstandsindkomst ligge under følgende grænser (gældende for skoleåret 2020/21):

 

Antal   børn>>

1 barn

2 børn

3 børn

Husstands-/Indkomstgrundlag lig med eller under

 

356.078,-

 

370.536,-

 

385.000,-

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolesekretær Mia Kærsner.

Hvad gør jeg?

Du printer og udfylder ansøgningsskemaet fra linket nederst på siden. Vedlæg kopi af seneste årsopgørelse samt kopi af seneste lønseddel. Materialet afleveres til Mia Kærsner – enten indscannet som pdf-fil eller fysisk på skolens kontor.


Vi godtager IKKE mobilfotos af papirerne.

 Ansøgningsfrist for skoleåret 2020/21 
Ansøgningsskema og bilag skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2020.
 
Ansøgningerne behandles i september og evt. tilskud gives fra og med oktober.
 
Ansøgninger, der afleveres efter fristens udløb, samt ansøgninger uden tilstrækkelig dokumentation behandles ikke. Der gives ikke dispensation herfor uanset begrundelse.
 
 
Opdateret 9. september 2020 af MI

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.