Fripladstilskud

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

For at komme i betragtning til fripladstilskud skal den samlede husstandsindkomst ligge under følgende grænser (gældende for skoleåret 2024/25):

Antal   børn>>

1 barn

2 børn

3 børn eller flere

Husstands-/Indkomstgrundlag lig med eller under

389.561,-

405.379,-

421.203,-

Der kan søges om tilskud til skolepenge og SFO-betaling. Der ydes ikke tilskud til forårs SFO, klub og skolerejser. Tilskud til skolerejsers egenbetaling kan der søges om via Giersings Realskoles fælleslegat. Ansøgning skal sendes til viceskoleleder Ole Wichmann.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolesekretær Mia Kærsner.

Hvad gør jeg?

Du printer og udfylder ansøgningsskemaet fra linket nederst på siden. Vedlæg kopi af seneste årsopgørelse samt kopi af seneste lønseddel for hver voksen i husstanden
Materialet afleveres til Mia Kærsner – enten indscannet som pdf-fil eller fysisk på skolens kontor.

Vi godtager IKKE mobilfotos af papirerne.

Ansøgningen SKAL indeholde fulde cpr-numre, adresser og underskrift. Hvis ikke anses den som ugyldig.

Ansøgningsfrist for skoleåret 2024/25 
Ansøgningsskema og bilag skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2024.
 
Ansøgningerne behandles i september og evt. tilskud gives fra og med oktober.
 
Ansøgninger, der afleveres efter fristens udløb, samt ansøgninger uden tilstrækkelig dokumentation behandles ikke. Der gives ikke dispensation herfor uanset begrundelse.
 
 
Opdateret 30. april 2024 af MI

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.