Forårs SFO

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Mandag den 3. marts 2014 startede forårs SFO på Giersings Realskole. Tanken bag forårs SFO er at skabe en glidende overgang fra børnehave til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på etablering af nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Forårs SFO kører fra starten af marts til udgangen af juni. Der er mødepligt, og vi følger skolens ringetider. Det vil sige, at vi starter dagen kl. 8.00 og stopper kl. 13.00.

Personalet har i samarbejde med bestyrelse og skolens ledelse udarbejdet nogle nøglebegreber, som danner grundlag for det daglige arbejde:

 • struktur og rutiner
 • motorik
 • rytmik
 • kognitive test
 • “Fri for mobberi”
 • værkstedsarbejde/leg
 • begrebsafklaring/indføring i skolens og Bakkehusets værdier
 • respekt
 • tryghed
 • troværdighed
 • ligeværd
 • engagement
 • humor
 • brug af IT/uni log-in etc.

Aktiviteter dækker over almindelig leg og arbejdet med ovenstående nøglebegreber. Der arbejdes hele tiden ud fra en hensyntagen til børnenes alder og motivation for leg og læring.

I lighed med skolens emneuger er der også i forårs SFO’en dage, hvor der arbejdes specifikt med temaer samt dage, hvor der planlægges ture ud af huset.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.