Om SFO

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Bakkehuset i Kronprinsensgade er SFO for de to mindste årgange. Dvs. fra 1. august er det 0. og 1. klasse. Når forårs SFO’erne starter 1. marts er Bakkehuset for forårs SFO og 0. klasse.

StoreGruppen/SFO på Nonnebakken 7 er for de større årgange samt 4. klasse klub. Dvs. fra 1. august er det 2., 3. og 4. klasse. Når forårs SFO’erne starter, er StoreGruppen for 1., 2., 3. og 4. klasse.

Hvad er vi for en SFO?

SFO er opdelt i to grupper; Bakkehuset og StoreGruppen. Denne opdeling giver os god mulighed for at differentiere, således at de aktiviteter, vi kan tilbyde børnene, tager udgangspunkt i deres aldersmæssige formåen og udvikling.

Hovedparten af personalet består af uddannede pædagoger, og fagligheden vægtes højt. Vores anerkendende tilgang til børnene hjælper til, at mængden af “skæld ud” minimeres, således at børnene mødes af engagerede, sjove, idérige, kreative, konfliktløsende og smilende voksne.

Vores altoverskyggende mål med SFO’en er, at børnene trives! At de glæder sig til at komme i SFO, og at de alle har nogle gode og tætte kammerater, de kan dele deres inspirerende fritidsliv med.

For at komme i mål med dette, arbejder vi blandt andet med “fri for mobberi”, som mange af jer nok kender fra børnehaverne. Børnene introduceres allerede for “fri for mobberi” i forårs SFO’en, og denne mobbestrategi anvendes frem til udgangen af 4. klasse, hvor andre tiltag tager over.

Sådan starter dagen i SFO

Her klasse har en kontaktpædagog. Denne kontaktpædagog kommer i klassen hver dag 5 minutter, før timen er slut. Hvis et barn har haft en lidt dårlig dag, giver de 5 minutter læreren og pædagogen mulighed for i diskretion at udveksle informationer og evt. handleplaner. Herefter bruges der tid på at tjekke børnene ind i programmet EasyKom.

De børn, der skal i SFO, bliver i klassen og spiser deres mad. Herefter er der samling, hvor dagens aktivitetsmuligheder vil blive gennemgået. Inden børnene forlader klassen, skal dukse og kontaktpædagogen i fællesskab sørge for, at klassen er ryddelig og klar til undervisning.

Herefter går børnene i StoreGruppen i SFO, mens de øvrige børn og personaler i samlet flok går til Bakkehuset.

Vores målsætning

I SFO lægger vi stor vægt på, at børnene, i de år de går hos os, bliver i stand til at klare nye udfordringer, styrke deres selvværd, skabe nye venskaber og relationer og derudover får en tryg hverdag fyldt med glæde og godt humør.

Endvidere ser vi det som en vigtig opgave, at vi igennem de 4 år børnene tilbringer i SFO, formår at tilbyde en bred vifte af aktiviteter. Det mener vi vil medvirke til at ruste børnene til det ikke institutionaliserede fritidsliv, der venter, når de forlader os efter 3. klasse.

Vi arbejder ihærdigt for at skabe konsensus mellem skolen og fritidsdelen. Vi finder det særdeles vigtigt for børnenes helhedsopfattelse, at vi arbejder ud fra samme overordnede værdier i skole og i SFO.

Det betyder, at skolefritidsordningen som skolen arbejder ud fra devisen: kærlighed, kram og konsekvens samt mottoet:

“Pas godt på skolen/SFO og pas godt på hinanden”

Børnene skal lære vigtigheden af ansvarlighed for egne gerninger. De skal lære at hjælpe med oprydning, og vi forventer en usædvanlig god forklaring, når vores ting ikke længere virker.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.