Trivselsarbejde

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Trivselsarbejde på Giersings Realskole

Børns trivsel er en grundlæggende forudsætning og fundament for udvikling og læring.

På Giersings Realskole har vi til formål at:

 • skabe et trygt miljø, hvor eleverne trives i et fællesskab med plads til diversitet, hvor det forpligtende fællesskab med gode relationer er med til at styrke vores elever i deres dagligdag.
 • skabe positive læringsmiljøer, hvor relationer opbygges, og hvor arbejdet med trivsel er en naturlig del af vores hverdag.

De fire principper:

 1. Vi arbejder forebyggende og problemløsende
 2. Vi forstærker det positive
 3. Vi understøtter på det hele menneske
 4. Vi ser mangfoldighed som en kapacitet/ressource

Det endelige mål for Giersings Realskoles elever er, at de alle bliver frisatte, kompetente og livsduelige med forståelse og respekt for andre – uanset politiske, etniske og religiøse tilhørsforhold i et demokratisk samfund.

Trivsel og tryghed – et fælles ansvar

Tillid, dialog og fælles retning er vigtige grundsten for det gode forældresamarbejde. Desuden har vi en forventning om, at forældre bidrager aktivt til de mange fællesskaber, skolen har. Ved fælles hjælp når vi længere.

AKT-teamet

AKT står for adfærd, kontakt og trivsel.

På Giersings Realskole består AKT-teamet af 5 uddannede AKT-vejledere, som med hver deres viden og kompetencer bidrager med vejledning og sparring til både personalet, eleverne og forældrene. De er i tæt samarbejde med skolens personale og bidrager til forebyggende trivselsarbejde samt konkrete indsatser.

Alt på Giersings Realskole tager udgangspunkt i de to grundlæggende værdier: Pas godt på hinanden og pas godt på skolen.

Derfor arbejder vi med forskellige indsatser i løbet af elevernes skoletid. Alle klasser gennemfører minimum to trivselsundersøgelser med henblik på trivselstiltag.

Forebyggende arbejde
Dannelse i klassefællesskabet

0.-1. klasse: “Fri for mobberi” (Mary Fonden) med fokus på venner/venskaber og følelser/empati

2.-3. klasse: “Pas godt på hinanden” med fokus på fællesskab/samarbejde og konflikthåndtering

Relationsdannelse – mellem de yngste og ældste

0.-9. klasse er man en del af onkel/tante-ordningen.

 • eleverne fra 5. klasse er tilknyttet elever fra 0. klasse
 • eleverne fra 6. klasse er tilknyttet elever fra 1. klasse
 • eleverne fra 7. klasse er tilknyttet elever fra 2. klasse
 • eleverne fra 8. klasse er tilknyttet elever fra 3. klasse
 • eleverne fra 9. klasse er tilknyttet elever fra 4. klasse

Vi ønsker variation med sammenhæng, og afsættet tager altid udgangspunkt i elevernes udvikling og tilrettes ift. dagligdagens udfordringer.

Variationen gør, at elever, lærere og pædagoger besvarer nysgerrigheden og gejsten for at arbejde med at udvikle trygge læringsmiljøer.

I 0.-10. klasse anvendes klassetrivsel.dk som et evalueringsværktøj.

Digital dannelse

Undervisning i digital dannelse
Undervisningen i digital dannelse er systematiseret, som beskrevet nedenstående og varetages af en af skolens faste lærere. 

De digitale medier er en naturlig del af børns virkelighed i dag. Det må vi som skole forholde os til. Der er behov for at gøre den digitale kommunikation til genstand for undervisning, både i forhold til træningen af digitale færdigheder og den ansigtsløse kommunikation. 

Digital dannelse er at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Det er en dannelse, som ikke bare automatisk overleveres fra forældrene, da de ikke er vokset op i den samme virtuelle virkelighed, som deres børn gør. Derfor får skolen et særligt ansvar for at medvirke til udvikling af børn og unges digitale dannelse. 

Ved at give børn information, handlemuligheder og hjælp til at kunne navigere på net og mobil er vi som skole med til at forebygge, at børn og unge udsættes for dårlige oplevelser online.  

Forløbene skal gerne munde ud i et fælles værdisæt/regler i klassen i forhold til tonen og adfærden på de sociale medier.  

3. årgang: dine første venner på nettet – hver er du på nettet? – den ansigtsløse kommunikation, venskab og følelser online

4. årgang: billeddeling – god stil online – grænser – sikkerhed online

5. årgang: influencers, bloggers, kommerciel kommunikation

6. årgang: digitale fodspor og datasikkerhed

7. årgang: digitale krænkelser, lovgivning og strafferamme

7. årgang: søgekursus med træning af kritiske søgekompetencer i forbindelse med faguge

8.-10. årgang: ekstern oplægsholder (eks. fra Center for Digital Pædagogik, Århus)

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.