Betaling

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Ind-/udmeldelse, ændring af blok, betaling og fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

Skolefritidsordningen (SFO)

Søskendemoderation gives i forhold til antal samboende søskende tilmeldt SFO. Går flere samboende søskende i SFO samtidig afkortes den næstældste med 20% pr. rate og den tredjeældste med 40% pr. rate. Der skal ikke betales ud over de tre ældste.

Der opkræves SFO-betaling i 11 måneder (august – juni) pr. skoleår. 

Åbningstider og priser i skoleåret 2023/24
SkoledageSkolefridagePris/mdr.
Blok I07.00 – 08.0007.00 – 12.00370,00 kr.
Blok II12.00 – 17.0007.00 – 17.001.940,00 kr.
Blok III07.00 – 17.0007.00 – 17.002.310,00 kr.
    
Klub 4. kl.Efter skema – 17.0007.00 – 17.001.200,00 kr.
 
Åbningstider og priser i skoleåret 2024/25
SkoledageSkolefridagePris/mdr.
Blok I07.00 – 08.0007.00 – 12.00400,00 kr.
Blok II12.00 – 17.0007.00 – 17.001.990,00 kr.
Blok III07.00 – 17.0007.00 – 17.002.390,00 kr.
    
Klub 4. kl.Efter skema – 17.0007.00 – 17.001.200,00 kr.

Forårs SFO

Pris for forårs SFO er 2.450 kr./md. (2024), som opkræves månedsvis forud. Der gives 20% søskendemoderation på barn 2 (samboende), hvis begge går i forårs SFO samtidig. Forårs SFO sidestilles ikke med almindelig SFO.

Ved optagelse betales 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr, og der opkræves 2 måneders forårs SFO-betaling forud. Disse modregnes i marts og april og refunderes ikke ved afbud.

Når barnet er indmeldt i forårs SFO, inkluderer prisen brug af SFO i hele åbningstiden.

 

Tilmelding til SFO

Tilmelding skal ske skriftligt ved henvendelse til skolesekretæren. Link til mail findes øverst på siden. 

 

Udmeldelse af SFO

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til skolesekretæren. Link til mail findes øverst på siden.

Efter 3. klassetrin udmeldes barnet automatisk.

Udmeldelsesvarsel er “løbende måned + 1 måned”. 

 

Morgen-SFO

Ved valg af blok 1 er der mulighed for at aflevere børnene i morgen-SFO. Dette finder sted i caféområdet på Nonnebakken 7.

 

Klub 4. klasse

I 4. klasse er det muligt at gå i klub efter skoletid. Klubben holder til på Nonnebakken 7 sammen med StoreGruppen.

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til skolesekretæren.

Udmeldelsesvarsel er “løbende måned + 1 måned”.

Ændring af blok-tilmelding

Ændring af tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden for at være gældende fra førstkommende måned. Eksempel: ønskede ændringer pr. 1. september skal være kontoret i hænde senest 15. august. Ændringer modtaget efter 15. august vil først træde i kraft 1. oktober.

Fripladstilskud

Reduktion i SFO-betalingen kan bevilges af skolen efter ansøgning. Husstandens samlede indkomstforhold vil blive lagt til grund for vurdering af behovet for reduktion. Ansøgningsskema kan rekvireres fra skolens hjemmeside (Information – Fripladstilskud) og skal afleveres på kontoret senest 31. august s.å. sammen med relevante bilag. Der kan ikke søges reduktion til forårs SFO- eller klub-betaling. Ansøgninger afleveret uden relevante bilag eller efter ansøgningsfrist behandles ikke.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.