Priser

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Ind-/udmeldelse, skolepengebetaling, fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

Der optages kun elever fra ventelisten.

Skolepengebetalingen bliver justeret med den almindelige pris- og lønudvikling.

Skolepengene opkræves månedsvis forud. Ved manglende tilmelding til betalingsservice pålægges et administrationsgebyr på 50 kr./md.

Hvis skolen skal rykke for betaling af skolepenge, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Efter 3 rykkere sendes sagen videre til advokat.

I forbindelse med hytteture, lejrskoleophold og skolerejser må det påregnes, at der vil blive opkrævet en forældrebetaling som delvis dækning af udgifterne. I skolepengene er inkluderet lån af skolebøger og udlevering af nødvendige materialer. Eleverne anskaffer dog selv skrivematerialer, lineal, vinkelmåler, passer o.lign. Det forventes, at elever i 4.-10. kl. selv medbringer en bærbar pc.

Deltagelse i de af skolen arrangerede ture er obligatoriske, idet disse anses som et led i undervisningen.

Opskrivning på venteliste (opskrivningsgebyr)

350 kr.

Indmeldelsesgebyr
1.000 kr.

Skolepenge (skoleåret 2024/25)
1.880 kr./md. (august – juni. Begge måneder inkl.)

20% søskendemoderation på barn 2
40% søskendemoderation på barn 3
100% søskendemoderation på barn 4 m.fl.

SFO (skoleåret 2024/25)
Blok I (07.00 – 08.00): 400 kr.
Blok II (12.00 – 17.00): 2.000 kr.
Blok III (07.00 – 17.00): 2.400 kr.

20% søskendemoderation på barn 2
40% søskendemoderation på barn 3
100% søskendemoderation på barn 4 m.fl.

Klub 4. klasse (skoleåret 2024/25)

1.250 kr./md.

Indmeldelse

For pladser i forårs SFO, klasseudvidelse i 5. klasse og 10. klasse betales 2 måneder forud. Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke.

Ved optagelse i skoleårets løb betales fulde skolepenge for den måned, hvori skolegangen påbegyndes.

Udmeldelse

Ved udmeldelse betales ligeledes fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + en måned. Udmeldelse pr. 1. juli modtages ikke, da skolen holder lukket i juli måned. Udmeldelser modtaget i juni måned, gælder derfor i juni og august.

Søskendemoderation

Søskendemoderation gives til søskende med samme betaler.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.