Undervisningsmiljøvurdering

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Undervisningsmiljøvurdering 2022

Elevrådet er på Giersings Realskole delt op i henholdsvis det lille elevråd 1.-5. klasse og det store elevråd 6.-10. klasse. Der afholdes elevrådsmøde en gang i kvartalet.

I forbindelse med elevrådsarbejdet er de to afdelingsledere kontaktpersoner, som hjælper de to elevråd med at afdække forhold, som ønskes ændret eller forbedret. Elevrådet (læs elever) tænker ofte anderledes og nyt til stor gavn for skolen.

I skoleåret 2021/22 deltog vores elever ikke i Den nationale trivselsmåling, da STUK har forment privatskolernes adgang. Vi bruger værktøjet klassetrivsel.dk til at skaffe information om de enkelte klassers trivsel. Målingerne, der sker to gange årligt, deles med klasseteamet og drøftes på klasseteammøderne. Alt efter elevernes alder inddrages de mere eller mindre direkte i resultatet og udformningen af eventuelle tiltag.

Skolens elevråd:

Formand for det store elevråd: Lukas Andersen Ringnér 10.B
Næstformand for det store elevråd: Noah Peistrup Quistgaard 8.A
Formand for det lille elevråd: Olivia Berenth 5.C
Næstformand for det lille elevråd: Milla Peistrup Quistgaard 4.C

I det store elevråd har vi drøftet vores medlemskab af Danske Skoleelever efter de skandaler, der kom i foråret. Næstformanden har orienteret rådet om sagens forløb, og efterfølgende ønskede eleverne at stemme om, hvorvidt Giersings Realskole fortsat skal være medlem af foreningen. Det store elevråd ønsker med et klart flertal, at skolen udtræder af organisationen. Sagen er nu givet videre til det lille elevråd, der på næste møde drøfter emnet. Traditionen tro så har det store elevråd drøftet udvalg og priser i skolens kantine – en dialog som skolens ledelse fortsætter med firmaet, der kører kantinen. Elevrådet har udarbejdet planer for brug af fællesarealer som f.eks. fodboldbanen. Det store elevråd inddrages også i forhold til planlægningen af sidste skoledag.

Både det store og lille elevråd har arbejdet med skolens fire værdier: tryghed, troværdighed, ligeværd og engagement. Her blev forståelsen af begreberne afdækket, og det blev drøftet, hvordan disse kommer til udtryk i organisationen. Det er planen fremadrettet at drøfte, hvordan vi synliggør værdierne for alle elever, og hvordan vi i undervisningen arbejder med indholdet.

Det lille elevråd har drøftet den stigende mængde af fastfoodaffald, der er kommet i skolegården. Vigtigheden af adgang til skraldespande, når man ankommer til skolen, blev drøftet. En løsning kunne være, at der blev sat skraldespande op ved vores låge og et ønske til Odense Kommune om, at der opstilles skraldespande på Nonnebakkens basketballbane.

Dialogen mellem skolens ledelse og skolens elever er af største betydning.

Elevrådsmøderne finder sted efter behov og er meget givende for skolens ledelse og elevernes forståelse af den demokratiske proces, der foregår mellem skolens ledelse og elevrådet.

 

Kirstine Andreassen          Lukas Andersen Ringnér          Jesper Stensgaard          Doris Soll Osei
Skoleleder                            Elevrådsformand                      Afdelingsleder                  Afdelingsleder

 

Opdateret 13. marts 2023

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.