IT strategi

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

IT-systemer til brug for E-learning (LMS-systemer - Learning Management System)

Office365  
Alle elever og ansatte har adgang til office365.dk til afvikling i skyen samt adgang til at downloade og installere den fulde Officepakke på 5 enheder (PC el. Mac) samt 5 tablets. Her er der også adgang til 1 TB lagerplads på One Drive. 
Elever får adgang vha. deres UNI-log adgangskoder. Brugernavnet er UNI-log brugernavn efterfulgt af @elevgr.dk eks. Mate1234@elevgr.dk. Ansatte får adgang på samme måde, dog skal de skrive @giersings.dk efter UNI-log brugernavnet eks. Mete1234@giersings.dk.  

Det mest praktiske er at logge på via hjemmesiden: easyiq.dk (øverste højre hjørne – ”Office365”). 

 

Ordbogen.com 
Alle elever og lærere har adgang til ordbogen.com. Eleven skal foruden direkte adgang også installere ordbogen til offline brug.  

AppWriter 
Som støtte til læsesvage elever og brug i begynder dansk, tysk og engelsk benytter vi os af ordforslags- og oplæsningsprogrammet AppWriter.  

Laerit.dk og skoletube 
Til brug i alle fag har skolen licens på Laer IT og Skoletube.  

It-systemer til de enkelte fag
Til alle fag, hvor det er muligt, indkøbes der en netbaseret adgang til taskebøgerne, så eleverne behøver ikke at tage både computer og bøger med hjem / med i skole.  

Skoleintra
Skoleintra er et kommunikationssystem, der er omdrejningspunktet, når ansatte, forældre og elever kommunikerer. Der er en god tradition for vidensdeling på Skoleintra. Her findes alle dagsordener, referater og vigtige dokumenter udarbejdet af ledelse og ansatte. Ansatte planlægger skoleåret i intras kalender. Her findes alle aktuelle dokumenter, elevkoder, fraværssystem, vikarpåsætning etc. 

  • Lektier skrives i klasserne lektiedagbog, som er synlig på Elevintra og Forældreintra 

  • Beskedsystem; elever og forældre kan skrive til skolens ansatte samt klassens øvrige elever og forældre 

  • Lektiedagbog til alle klasser 

  • Klasselogs og kontaktbøger 

  • Årsplaner 

  • Kalendersystem 

  • Link til Tabulex fravær, hvor elever føres fraværende 

  • Arkivsystem til både ansatte og elever 

  • Bookingsystem til ansatte til lokaler og materialer 

Hjemmeside
Skolens hjemmeside indeholder al gængs information omkring skolen til brug for forældre og eksterne interessenter. Det er også her, at interesserede forældre skriver deres børn op på venteliste.  

Facebook
Aktuelle arrangementer og dagligdagsaktiviteter skildres på skolens Facebookside. Siden henvender sig primært til forældre og elever. Andre interessenter har glæde af at følge skolens liv og dagligdag her.  

Informationstavler
Skemaændringer, arrangementer, fødselsdage og møder fremgår af skolens informationstavler.  

 

Teknisk infrastruktur 

Internetforbindelse
Skolen råder over en fiberforbindelse 500/500 Mb. Hastigheden vil blive delt ligeligt imellem alle trådløse brugere, dog er der sat en begrænsning på hastigheden for den enkelte på 50/50 Mb. Brugere med mange Pings (typisk hvis de benytter sig af fildelingstjenester) vil blive lukket ned automatisk. 

Administrationen og tavlecomputere vil blive forfordelt i forhold til hastigheden. 

Trådløst netværk 
Skolen har et fuldt udbygget trådløst netværk, der dagligt håndterer 1.700-1.800 IP-adresser. Alle brugere bliver verificeret med deres UNI-login. Det er muligt at få en gæsteadgang ved henvendelse på skolens kontor. 

Skolen har 3 trådløse netværk. Et med WPA2 godkendelse (Giersings), et skjult netværk samt et gæstenetværk. 

Brugerne vil automatisk blive tildelt nærmeste ledige acces point.  

Klasselokaler og grupperum 
I alle klasser på skolen forefindes en stationær PC. PC’en har samme opsætning i alle klasser. Ønsker man at gemme noget til senere brug, skal man benytte One drive eller tilhørende drev på skolens elevserver. 

Alle klasser er udstyret med interaktiv fladkærm 86” af mærket Clevertouch.  

I enkelte grupperum er der monteret Ultra Short Throw projekter eller Short Throw Projector, interaktiv tavle af mærket Qomo og fastmonterede højtalere. Det hele betjenes via fastmonteret Neetsbetjeningspanel. 

 

Klassesæt af bærbare og iPads 
Til brug i 0.-3. kl. forefindes der i nr. 7 6*12 iPads og tre sæt bærbare computere, der kan bruges i undervisningen.  

Musik råder over 24 iPads, der hovedsageligt bruges til, at eleverne kan komponere deres eget musik i Garageband samt lave diverse musikvideoer. 

N/T råder over 12 stk. bærbare, der bruges til almindeligt arbejde samt programmering af LEGO-education. 

Fy/ke råder over 12 stk. bærbare, der bruges til almindeligt arbejde samt dataopsamling. 

 

Printere
Det er muligt at printe både i S/H og farve på skolens printere og kopimaskiner både fra PC, Mac og tablets.  

Anskaffelse af nyt IT-udstyr
Viceskoleleder Ole Wichmann har det overordnede ansvar ift. nyanskaffelser, og at skolens it-system løbende udbygges alt efter udviklingen på området.   

Vedligehold af eksisterende udstyr
Udstyret bliver løbende vedligeholdt af Niels Boysen og Shadi Alhamwi. Alle skolens bærbare computere er installeret med Deep Freeze, så de altid starter på samme måde hver gang. Det betyder også, at al arbejde skal gemmes på One Drive, da det ellers mistes ved nedlukning af computeren. 

Hvis der er fejl på klassecomputerne, udskiftes de med en ny. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at gemme dokumenter her, da de i så fald mistes ved computerfejl.  

Bring your own device (BYOD)  
Alle elever skal fra 4. kl. medbringe deres egen bærbare computer. Der er ikke de store krav til computeren udover, at den skal kunne afvikle den nyeste version af Office-pakken.  Det har ingen betydning, om det er Mac eller PC, det må dog ikke være tablets eller Chromebooks. Når brugerne er på skolens netværk, kan skolens printere installeres efterfølgende. PC via link på Elevintra. Mac brugere installerer printerne under “systemindstillinger” og “printere”.  

Eleverne skal hjemmefra vide, hvordan de kommer på internettet, have installeret office2019 samt have installeret ordbogen.com. Hvis det volder problemer, har vi mulighed for at hjælpe på skolen. Eleverne skal være i besiddelse af koder til computeren og rettighed til at installere andre programmer / skolens printere efter behov. Vi oplever en del computere, der er låst og kræver en godkendelse. 

Alle brugere på skolen har licens til at installere den fulde Office-pakke samt adgang til Ordbogen.com. Der forefindes skabe til alle, hvor de har mulighed for at låse deres computer inde.  

 

Generelle regler
Skolens netværk anses for skolens ejendom. Brugen af it-udstyr skal ske i overensstemmelse med det pågældendes arbejdes hensigt og formål. 

Brugen af internettet må ikke have pornografisk, politisk ekstremistisk eller diskriminerende karakter for så vidt angår race, køn, etnisk eller social oprindelse eller religion. Der må ikke afsendes e-mails med et sådant indhold. Modtages der beskeder med et sådant indhold, skal det straks slettes. Hvis der er tale om en intern afsender, skal vedkommende informeres om, at de udviser upassende adfærd. 

Al download af program- og datafiler skal ske med respekt for licens- og ophavsretslige bestemmelser. F.eks. må der ikke hentes piratkopier, og brug af billeder, citater mv. skal – i det omfang det kræves – foregå med reference til ophavsrettens indehaver. Brug af internettet og e-mails skal i øvrigt ske i overensstemmelse med gældende dansk ret, herunder reglerne i straffeloven.  

Ved mistanke om brug af internettet og e-mails i strid med skolens retningslinjer forbeholder skolen sig ret til at gennemse logningen / registreringen.  

Det bemærkes i den forbindelse, at brugernes private e-mails ikke vil blive gennemset, da disse er omfattet af brevhemmelighed og personsikkerhed.  

Netetik og moral
GR har en klar politik, når det gælder moderne medier, såsom Facebook, Twitter, sms, intra og lign. 

Som ansat er man altid bevidst og professionel på alle netbaserede platforme i forhold til elever. 

Netbaserede platforme må gerne anvendes fagligt. 

Alt skal kommunikeres, så 3. person kan få aktindsigt i tilfælde af tvivl. 

En ansat må aldrig som udgangspunkt og i privat henseende anmode om at indgå som ven på et socialt medie med en elev. Det skal altid være etisk og moralsk uangribeligt. 

Overholdes ovenstående punkt ikke, kan det betyde bortvisning uden yderlig forklaring og begrundelse.  

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.