Karaktergivning

Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

På Giersings Realskole tilrettelægges undervisningen således, at eleverne kan afslutte deres skolegang med folkeskolens afgangseksamen (FP9) efter 9. kl. og 10. klasses eksamen (FP10) efter 10. kl. jf. Undervisningsministeriets bestemmelser.

Skolen anser det for en væsentlig opgave at formidle solide og relevante kundskaber til eleverne med et højt fagligt niveau i alle fag.

Der vil blive givet en fagkarakter i disse fag jf. nedenstående redegørelse.

 

1.-2. klasse

På disse klassetrin gives der ikke karakterer. Der afholdes i stedet et forældremøde, hvor klassens lærere giver en generel orientering om klassen og om årets arbejde mv. Desuden afholdes der 2 skole-hjemsamtaler.

Ved skoleårets  afslutning vil klassens lærere i fagene dansk og matematik sammen udarbejde en skriftlig vurdering af, hvor langt eleven er nået rent fagligt samt omtale elevens øvrige forhold i denne indskolingsfase.

3.-5. klasse

Til vurdering af standpunkt i fagene på disse klassetrin anvendes skalaen:

 • Udmærket
 • Meget tilfredsstillende
 • Tilfredsstillende
 • Jævnt tilfredsstillende
 • Ikke tilfredsstillende

 

6.-10. klasse

Til vurdering af standpunktet i fagene på disse klassetrin anvendes 12-skalaen.

 

Den generelle holdning til skolearbejdet

Skolen har valgt at definere den generelle holdning til skolearbejdet ved at give en vurdering af flg. punkter: selvstændighed, koncentration/fordybelse/interesse, samarbejde, præcision og punktlighed.

Skolen anser ovenstående elementer som væsentlige i undervisningen. Hver lærer udfylder for sit fag, hvorledes elevens indsats bedømmes efter flg. skalaer:

3.-10. klasse

 • Meget tilfredsstillende (A)
 • Tilfredsstillende (B)
 • Ikke tilfredsstillende (C)
 • Bemærk at påregningen “/” anvendes i de tilfælde, hvor læreren skønner, at det af forskellige årsager ikke er muligt at udtale sig. Det kan eksempelvis tænkes, at faget i sig selv ikke giver anledning til at udtale sig om netop dette punkt.

Definition og forklaring på, hvad skolen lægger i ordene

Selvstændig i arbejde
 • Eleven går selv i gang med arbejdet og søger at klare evt. vanskeligheder undervejs på egen hånd. Eleven løser opgaver og problemer på en selvstændig måde.
Koncentration, fordybelse og interesse i arbejdet
 • Eleven fordyber sig i arbejdet og bevarer koncentrationen, indtil en god løsning er nået. Eleven er endvidere aktiv og interesseret i skolearbejdet.
Samarbejde og forhold til andre
 • Eleven tager aktiv del i løsning af evt. fælles opgaver i klassen eller i mindre grupper. Eleven udviser ansvarlighed, hjælpsomhed, tålmodighed og tolerance over for andre.
Præcision og punktlighed
 • Eleven møder præcist til alle timer. Eleven overholder indgåede aftaler, afleveringsfrister for evt. skriftlige arbejder mv.

12-skalaen

12

Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10

Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler.

7

Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler.

4

Den jævne præstation, der demonstrerer mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskilllige væsentlige mangler.

02

Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

00

Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3

Den helt uacceptable præstation.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.