Om skolen

Giersings Realskole er fra 1866 og er i dag en visionær og moderne privatskole.

Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre

Tryksager

Skolepenge

Ind-/udmeldelse, skolepengebetaling, fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

Skolepengebetalingen bliver justeret med den almindelige pris- og lønudvikling.

 

I skoleåret 2020/21 udgør skolepengene 18.000 kr., som opkræves i 12 rater a 1.500 kr. (august – juli)

Skolepengene opkræves månedsvis forud. Ved manglende tilmelding til betalingsservice pålægges et administrationsgebyr på 50 kr./md.

Hvis skolen skal rykke for indbetaling af skolepenge, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.

I forbindelse med hytteture, lejrskoleophold og skolerejser må det påregnes, at der vil blive opkrævet en forældrebetaling som delvis dækning af udgifterne. I skolepengene er inkluderet lån af skolebøger og udlevering af nødvendige materialer. Eleverne anskaffer dog selv skrivematerialer, lineal, vinkelmåler, passer o.lign. Det forventes, at elever i 4.-10. kl. selv medbringer en bærbar pc.

Deltagelse i de af skolen arrangerede ture er obligatoriske, idet disse anses som et led i undervisningen.

 

 

Opdateret 9. september 2020 af MI

Indmelding

Ved optagelse betales 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr.

For pladser i forårs SFO betales 2 måneder forud, og 10. klasse betales 3 måneder forud. Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke.

Ved optagelse i skoleårets løb betales fulde skolepenge for den måned, hvori skolegangen påbegyndes.

Udmeldelse

Ved udmeldelse betales ligeledes fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + en måned. Udmeldelse pr. 1. juli modtages ikke.

Søskendemoderation

Går flere samboende søskende i skolen samtidig afkortes for den næstældste skolepengene med 20% pr. rate og den tredjeældste med 40% pr. rate. Herudover betales der ikke skolepenge.

Følg med i vores hverdag og de ting der sker på skolen.