Velkommen

Bakkehuset

Med sit eventyrtårn, de gamle træer og udsigten over Odense Å er skole­fritids­ordningen Bakkehuset smukt beliggende på hjørnet af Kronprinsensgade og Nonnebakken. Her er der morgenpasning for alle årgange, forårs SFO samt eftermiddagspasning for 0. og 1. klasse.

Bakkehuset er et stort hus med store og små rum, der indbyder til mange forskellige lege. Legepladsen med det kuperede terræn er med til at skabe gode udfold­el­ses­muligheder for fantasi og leg. Ved bålpladsen hygger vi os med snobrød og fællessang.

I er altid velkomne til at henvende jer til SFO-personalet med både ris og ros.

I starten af skoleåret holder vi forældremøder for alle årgange, hvor SFO-personalet deltager, og I vil kunne få svar på de spørgsmål, I ikke umiddelbart finder besvaret her på hjemmesiden.

 

Nonnebakken 7

Efter udvidelsen er det ikke længere muligt at have alle SFO-børn i Bakkehuset. Skolefritidsordningen er derfor udvidet til også at foregå på Nonnebakken 7. Her er der pasning for 2. og 3. klasse samt klub for 4. klasserne.