Forårs SFO

Mandag den 3. marts 2014 startede forårs SFO på Giersings Realskole. Tanken bag forårs SFO er at skabe en glidende overgang fra børnehave til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på etablering af nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel.

Forårs SFO kører fra starten af marts til udgangen af skoleåret. Der er mødepligt, og vi følger skolens ringetider. Det vil sige, at vi starter dagen kl. 8.00 og stopper kl. 13.00.

Personalet har i samarbejde med bestyrelse og skolens ledelse udarbejdet nogle nøglebegreber, som danner grundlag for det daglige arbejde:

 • struktur og rutiner
 • motorik
 • rytmik
 • kognitive test
 • "Fri for mobberi"
 • værkstedsarbejde/leg
 • begrebsafklaring/indføring i skolens og Bakkehusets værdier
 • respekt
 • tryghed
 • troværdighed
 • ligeværd
 • engagement
 • humor
 • brug af IT/uni log-in etc.
RW-190403-Giersings-SFO_030-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-SFO_004-WEB.jpg

Aktiviteter dækker over almindelig leg og arbejdet med ovenstående nøglebegreber. Der arbejdes hele tiden ud fra en hensyntagen til børnenes alder og motivation for leg og læring.

I lighed med skolens emneuger er der også i forårs SFO'en dage, hvor der arbejdes specifikt med temaer samt dage, hvor der planlægges ture ud af huset.