Betaling

Ind-/udmeldelse, ændring af blok, betaling og fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Åbningstider og priser i skoleåret 2019/20

Søskendemoderation gives i forhold til antal samboende søskende tilmeldt SFO. Går flere samboende søskende i SFO samtidig afkortes den næstældste med 20% pr. rate og den tredjeældste med 40% pr. rate. Der skal ikke betales ud over de tre ældste.

 

Blok Skoledage Skolefridage Pris/mdr.
Blok I 07.00 - 08.15 07.00 - 12.00 360,00 kr.
Blok II 12.00 - 17.00 07.00 - 17.00 1790,00 kr.
Blok III 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00 2150,00 kr.
       
Klub 4. kl. Efter skema - 17.00 Lukket 1100,00 kr.

 

Åbningstider og priser i skoleåret 2020/21

Blok Skoledage Skolefridage Pris/mdr.
Blok I 07.00 - 08.15 07.00 - 12.00 360,00 kr.
Blok II 12.00 - 17.00 07.00 - 17.00 1840,00 kr.
Blok III 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00 2200,00 kr.
       
Klub 4. kl. Efter skema - 17.00 Lukket 1100,00 kr.
RW-190403-Giersings-SFO_048-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-SFO_039-WEB.jpg

Forårs SFO

Pris for forårs SFO er 2.200 kr./md. (2021), som opkræves månedsvis forud. Der gives 20% søskendemoderation på barn 2 (samboende) i forårs SFO.

Ved optagelse betales 1.000 kr. i indmeldelsesgebyr, og der opkræves 2 måneders forårs SFO-betaling forud. Disse modregnes i marts og april og refunderes ikke ved afbud.

 

Tilmelding til SFO

Tilmelding skal ske skriftligt ved henvendelse til skolesekretæren. Link til mail findes øverst på siden. 

 

Udmeldelse af SFO

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til skolesekretæren. Link til mail findes øverst på siden.

Udmeldelsesvarsel er "løbende måned + 1 måned". 

 

Klub 4. klasse

I 4. klasse er det muligt at gå i klub efter skoletid. Klubben holder til på Nonnebakken 7 sammen med SFO'en.

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til skolesekretæren.

Udmeldelsesvarsel er "løbende måned + 1 måned".

Ændring af blok-tilmelding

Ændring af tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden for at være gældende fra førstkommende måned. Eksempel: ønskede ændringer pr. 1. september skal være kontoret i hænde senest 15. august. Ændringer modtaget efter 15. august vil først træde i kraft 1. oktober.

 

Fripladstilskud

Reduktion i SFO-betalingen kan bevilges af skolens bestyrelse efter ansøgning. Husstandens samlede indkomstforhold vil blive lagt til grund for vurdering af behovet for reduktion. Ansøgningsskema kan rekvireres fra skolens hjemmeside (Information - Fripladstilskud) og skal afleveres på kontoret senest 31. august s.å. sammen med relevante bilag. Der kan ikke søges reduktion til forårs SFO-betaling. Ansøgninger afleveret uden relevante bilag kan ikke behandles.

RW-190403-Giersings-SFO_047-WEB.jpg