Betaling

Ind-/udmeldelse, ændring af blok, betaling og fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Åbningstider og priser i skoleåret 2018/19

Blok Skoledage Skolefridage Pris/mdr.
Blok I 07.00 - 08.15 07.00 - 12.00 350,00 kr.
Blok II 12.00 - 17.00 07.00 - 17.00 1750,00 kr.
Blok III 07.00 - 17.00 07.00 - 17.00 2100,00 kr.
       
Klub 4. kl. Efter skema - 17.00 Lukket 1100,00 kr.
RW-190403-Giersings-SFO_048-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-SFO_039-WEB.jpg

Forårs SFO

Pris for forårs SFO er 2.100 kr./md. (2018), som opkræves månedsvis forud. Der gives 20% søskendemoderation på barn 2 (samboende) i forårs SFO.

Ved optagelse betales 500 kr. i indmeldelsesgebyr, og der opkræves 2 måneders forårs SFO-betaling forud. Disse modregnes i marts og april og refunderes ikke ved afbud.

 

Tilmelding til SFO

Tilmeldingsblanket kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor eller på kontoret i Bakkehuset. 

 

Udmeldelse af SFO

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.

Udmeldelsesvarsel er "løbende måned + en måned". 

Søskendemoderation gives i forhold til antal samboende søskende tilmeldt SFO. Går flere samboende søskende i SFO samtidig afkortes den næstældste med 20% pr. rate og den tredjeældste med 40% pr. rate. Der skal ikke betales ud over de tre ældste.

 

Klub 4. kl.

I 4. klasse er det muligt at gå i klub efter skoletid. Klubben holder til på Nonnebakken 7 sammen med SFO'en. Pædagog Jørn er torvholder.

Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse.

Udmeldelsesvarsel er "løbende måned + en måned".

Ændring af blok-tilmelding

Ændring af tilmelding skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden for at være gældende fra førstkommende måned. Eksempel: ønskede ændringer pr. 1. september skal være kontoret i hænde senest 15. august. Ændringer modtaget efter 15. august vil først træde i kraft 1. oktober.

 

Fripladstilskud

Reduktion i SFO-betalingen kan bevilges af skolens bestyrelse efter ansøgning. Husstandens samlede indkomstforhold vil blive lagt til grund for vurdering af behovet for reduktion. Ansøgningsskema kan rekvireres fra skolens hjemmeside (Information - Fripladstilskud) og skal afleveres på kontoret senest 31. august s.å. sammen med relevante bilag. Der kan ikke søges reduktion til forårs SFO-betaling. Ansøgninger afleveret uden relevante bilag kan ikke behandles.

RW-190403-Giersings-SFO_047-WEB.jpg