Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 2016

I samarbejde med elevrådet udarbejder skolens ledelse hvert år en handleplan for elevernes trivsel, dels på de fysiske forhold og dels på de psykiske forhold på Giersings Realskole.

Elevrådet er på Giersings Realskole delt op i henholdsvis det lille elevråd 1. – 5. klasse og det store elevråd 6. – 10. klasse.

I forbindelse med elevrådsarbejdet er der tilknyttet en lærer, som hjælper de to elevråd med at afdække forhold, som ønskes ændret eller forbedret. Elevrådet har ofte været med til at tænke anderledes og nyt til stor gavn for skolen. Skolen har købt en ny bygning, hvor elevrådet og udvalgte årgange på skolen har været med til at komme med ønsker og forslag til skolens nye legeplads.

Det er meget vigtigt for skolens ledelse i tæt dialog at lytte til elevernes ønsker. Vi forsøger at imødekomme ønskerne i videst muligt omfang. Det har vi gennem de senere år haft stort gavn af både for eleverne og skolen.

RW-190403-Giersings-bygninger_006-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-bygninger_018-WEB.jpg RW-190403-Giersings-bygninger_031-WEB.jpg

Fysiske forhold

Da skolen har købt Nonnebakken 9 (tidligere Tietgenskolen) åbner det mange nye og spændende fysiske rammer for skolens elever og ansatte. Renoveringen er i gang og skolen arbejder stringent på at skabe nye spændende, brugbare og inspirerende børne- og ungemiljøer til skolens elever.

Ifm. købet af Nonnebakken 9, hvor skolens ældste elever før havde mulighed for at købe mad i deres kantine, så er der et meget stort ønske fra eleverne om at genetablere kantinedriften. Det arbejder vi på, men vi når ikke at få kantinen i drift pt.

Mange af de tiltag, som var tænkt gennemført i 2016, satte skolen på stand by, da alle lokaler og elevområder skal gentænkes grundet overtagelsen af Nonnebakken 9. Eleverne interesse i at være med til at indrette og komme med ideer til alt det nye er stor og vi forventer, at inddragelsen af elevernes ønsker og ideer kan være med til at øge elevernes medindflydelse og ejerskab til de nye fysiske rammer.

Skolen har, som nævnt sidste år, oprettet en servicepakke (Office 365) til både medarbejdere og elever. Pakken betyder, at alle skolens elever får tildelt en fuld Office pakke og 25 gigabyte hver med mulighed for at installere pakken på 6 enheder derhjemme. De nye muligheder afspejles i høj grad i den daglige undervisning til gavn for både elever og lærere.

I alle de nye lokaler bliver der lydrenoveret på samme vis som i vores nuværende lokaler. Målet er, at alle skolens lokaler er renoveret med henblik på en reduktion af efterklangstiden ved sommerferien 2017.

Psykiske forhold

Der er fra skolens side meget fokus på de psykiske forhold for eleverne. Vi har fortsat legepatruljer bestående af elever fra 6. og 7. årgang. Legepatruljen har til opgave at få eleverne i indskolingen til at føle sig trygge og glade i pauserne.

Det er legepatruljens opgave at tilrettelægge lege og aktiviteter for skolens mindste elever (0.-2. årgang). Legepatruljen er en stor succes, og derfor har vi udvidet muligheden for, at eleverne fra 3. årgang med hjælp fra skolepatruljen, pædagoger og lærere, har mulighed for at benytte skolens sfo legeplads i pauserne. Det betyder samtidigt, at de mindste elever har mere plads til deres aktiviteter.

Elevrådet deltager i en løbende dialog mht. morgensangen på skolen og der er nu en fastsat plan for alle årgange og klasser, hvor de på skift har ansvaret en gang om ugen for en anderledes og spændende morgensang, kombineret med forskellige oplæg. Eleverne kommer med meget forskellige bud på, hvordan morgensangen kan være, og hvad der skal til, for at det bliver en god oplevelse for alle elever og medarbejdere.

RW-190403-Giersings-leg_007-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-bygninger_037-WEB.jpg

Skolen har kun to regler

Pas godt på hinanden

Pas godt på skolen

Eleverne og lærerne reflekterer ofte sammen over betydningen af disse to regler, hvilket bestemt har medført en klar forståelse af de værdier, som skolen bygger på. Skolens to regler betyder, at hver lærer på skolen meget bevidst udarbejder sin egen klasserumsledelse og elevrelationen i et tæt samarbejde med eleverne. Skoles elever arbejder med skolens værdier og værdigrundlag minimum en gang om året – ofte er det i forbindelse med en emneuge.

Eleverne trives godt, og de er meget tillidsfulde i forhold til hinanden og skolens personale. I forbindelse med konflikter bliver der handlet med det samme og konsekvent. Eleverne er meget bevidste om, at de altid kan fortælle om en dårlig oplevelse til en medarbejder på skolen, hvor medarbejderen handler på elevens oplevelse og tager problemet alvorligt.

I skoleåret 2016 har vi på udvalgte årgange gennemført trivselsundersøgelser for eleverne og en evalueringsstrategi til gavn for alle. Det fortsætter vi med de kommende år.

 

Poul Haahr Pedersen        Ib Monrad                           Menah Karimi
Skoleleder                           Kontaktlærer/Amr             Elevrådsformand