Skolepenge

Ind-/udmeldelse, skolepengebetaling, fripladstilskud mv. varetages af skolesekretær Mia Kærsner (mail)

 

Skolepengebetalingen bliver justeret med den almindelige pris- og lønudvikling.

I skoleåret 2017/18 udgør skolepengene 1.370 kr./md. 

 

I skoleåret 2018/19 udgør skolepengene 1.420 kr./md.

Der betales 12 rater i månederne august - juli begge inkl. for et skoleår


Skolepengene opkræves månedsvis forud. Ved manglende tilmelding til pbs pålægges et administrationsgebyr på 50 kr./md.

Hvis skolen skal rykke for indbetaling af skolepenge, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.

I forbindelse med hytteture, lejrskoleophold og skolerejser må det påregnes, at der vil blive opkrævet en forældrebetaling som delvis dækning af udgifterne. I skolepengene er inkluderet lån af skolebøger og udlevering af nødvendige materialer. Eleverne anskaffer dog selv skrivematerialer, lineal, vinkelmåler, passer o.lign. Det forventes, at elever i 8.-10. kl selv medbringer en bærbar pc.

Deltagelse i de af skolen arrangerede ture er obligatoriske, idet disse anses som et led i undervisningen.

RW-190403-Giersings-undervisning_18-WEB.jpg RW-190403-Giersings-undervisning_26-WEB.jpg
RW-190403-Giersings-undervisning_43-WEB.jpg

Indmelding

Ved optagelse betales 500 kr. i indmeldelsesgebyr. For pladser i forårs SFO/skolestart og 10. klasse betales desuden 3 måneders skolepenge forud. Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke.

Ved optagelse i skoleårets løb betales fulde skolepenge for den måned, hvori skolegangen påbegyndes.

Udmeldelse

Ved udmeldelse betales ligeledes fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + en måned. Udmeldelse pr. 1. juli modtages ikke.

Søskendemoderation

Går flere samboende søskende i skolen samtidig afkortes for den næstældste skolepengene med 20% pr. rate og den tredjeældste med 40% pr. rate. Herudover betales der ikke skolepenge.