Fripladstilskud

20170814__GR-f_crste_skoledag__0039.JPG
For at komme i betragtning til fripladstilskud skal den samlede husstandsindkomst ligge under følgende grænser (gældende for skoleåret 2018/19):

 

Antal   børn>>

1 barn

2 børn

3 børn

Husstands-/Indkomstgrundlag lig med eller under

 

342.251,-

 

356.148,-

 

370.050,-

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolesekretær Mia Kærsner.

Hvad gør jeg?

Du printer og udfylder ansøgningsskemaet fra nederst på siden. Vedlæg kopi af årsopgørelsen for 2017 samt kopi af seneste lønseddel. Materialet afleveres til Mia på skolens kontor.
 

Ansøgningsfrist for skoleåret 2018/19 

Ansøgningsskema og bilag skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2018.
 
Ansøgningerne behandles i september og evt. tilskud gives fra og med oktober.
 
Ansøgninger, der afleveres efter fristens udløb, samt ansøgninger uden tilstrækkelig dokumentation behandles ikke. Der gives ikke dispensation herfor uanset begrundelse.