Fripladstilskud

RW-190403-Giersings-bygninger_027-WEB.jpg
For at komme i betragtning til fripladstilskud skal den samlede husstandsindkomst ligge under følgende grænser (gældende for skoleåret 2019/20):

 

Antal   børn>>

1 barn

2 børn

3 børn

Husstands-/Indkomstgrundlag lig med eller under

 

349.096,-

 

363.271,-

 

377.451,-

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolesekretær Mia Kærsner.

Hvad gør jeg?

Du printer og udfylder ansøgningsskemaet fra linket nederst på siden. Vedlæg kopi af seneste årsopgørelse samt kopi af seneste lønseddel. Materialet afleveres til Mia på skolens kontor.
 

Ansøgningsfrist for skoleåret 2019/20 

Ansøgningsskema og bilag skal være kontoret i hænde senest den 31. august 2019.
 
Ansøgningerne behandles i september og evt. tilskud gives fra og med oktober.
 
Ansøgninger, der afleveres efter fristens udløb, samt ansøgninger uden tilstrækkelig dokumentation behandles ikke. Der gives ikke dispensation herfor uanset begrundelse.
 
 
Opdateret 28. januar 2020 af MI