Sammenlignelig brugerinformation

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 • Samlet elevtal pr. 05-09-2006: 479 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2007: 485 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2008: 498 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2009: 492 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2010: 496 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2011: 535 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2012: 567 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2013: 575 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2014: 579 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2015: 578 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2016: 578 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2017: 743 elever
Giersings_2018_38.jpg

Gennemsnitlig klassekvotient

 • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,3 elever pr. klasse (maks. 22 pr. kl.)

 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,3 elever pr. klasse (maks. 22 pr. kl.)

 • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,6 elever pr. klasse (maks. 24 pr. kl.)

 

 

Karakterer

Karaktergennemsnit for Giersings Realskole
i 9. klasse 2017

FSA : Bundne prøvefag Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk Læsning 7,50 72 8,08 72
Retskrivning 8,81 72 7,39 72
Skriftlig 7,75 72 6,69 72
Mundtlig 8,08 72 9,99 72
Engelsk Mundtlig 9,22 72 9,42 72
Matematik u/hjælpemidler 8,97 72 8,14 72
m/hjælpemidler 9,06 72 7,64 72
Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8,03 72    
FSA : Prøvefag til udtræk Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Engelsk Skriftlig 8,74 72 - 0
Tysk tilbudsfag Skriftlig 8,17 71 9,57 23
Mundtlig 7,54 71 - 0
Fransk tilbudsfag Skriftlig - 0 7,43 7
Mundtlig - 0 7,89 9
Kristendomskundskab Mundtlig 7,74 72 8,42 24
Historie Mundtlig 7,67 72 8,42 24
Samfundsfag Mundtlig 7,97 72 - 0
Matematik Mundtlig 8,07 72 - 0
Geografi Skriftlig 8,46 72 7,29 24
Biologi Skriftlig 8,46 72 - 0
Idræt Praktisk/mundtlig 8,26 72 10,83 24
F/K-BIO-GEO Fællesprøve Skriftlig - 0 9,17 72
FSA : Vurderinger og evalueringer Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Obligatorisk projektopgave     8,85 72

Karaktergennemsnit for Giersings Realskole
i 10. klasse 2017

FS10: Obligatoriske fag Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Dansk Skriftlig 7,65 77 7,17 77
Mundtlig 7,25 77 8,66 77
Engelsk Skriftlig 7,55 77 7,38 77
Mundtlig 8,13 77 8,69 78
Matematik Skriftlig 8,45 77 7,61 77
Mundtlig 7,31 77 7,43 77
FS10: Tilbudsfag Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Tysk tilbudsfag Skriftlig 7,91 64 8,03 64
Mundtlig 6,27 64 6,83 63
Skriftlig - 0 - 0
Mundtlig - 0 - 0
Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 8,08 53 6,81 43
FS10: Vurderinger og evalueringer Standpunkts-karakter Prøve-karakter
Gnm. Antal Gnm. Antal
Obligatorisk selvvalgt opgave     8,43 75