Timetal

Fagenes timetal 2016/2017

FAG: KLASSETRIN:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dansk 11 10 9 8 7 7 7 7 7 8
Engelsk 2 2 2 3 3 3 3 4 5
Tysk         2 2 3 3 4
Historie     2 2 2 2 2 2 2  
Kristendom 1 1 1 1 1 1   1 1  
Samfundsfag               2 2  
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Natur og teknologi 1 1 2 4 4 3        
Geografi             2 2 1  
Biologi             2 2 2  
Fysik/Kemi             2 2 3
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Svømning         2          
Musik 2 2 2 2 2          
Billedkunst 2 2 2 2 2          
Håndarbejde       2*            
Sløjd         2*          
Musical           3        
Madkundskab           2,6        
Kor   1* 1* 1* 1*   1*  1*  1*   
Fransk             3* 4*  
Idé, teknik & funktion             2* 2*    
Madkundskab             3* 3*    
Idræt                  
Event & performance                  
Iværksætteri                   51
(Alle lektioner er på 45 min.) *Valgfag   1Linjefag 10. kl. 2Enten vælges tysk/fransk (fransk oprettes kun ved nok tilmeldinger) eller fysik/kemi - gerne begge fag.

Natur og teknologi
Faget har desuden 2 x 2 dages undervisning pr. klasse i klasserne
3., 4. og 5. til undervisning ude på udvalgte biotoper (mark, strand, skov, fjord mv.).

10. klasse
Elever i 10. klasse deltager desuden i 5 timers linjefagsundervisning hver onsdag. Undervisningen i 10. kl. er nærmere beskrevet HER.

Valgfag
Desuden tilbydes der i 7.-8.-9. klasse undervisning i følgende valgfag: fransk (kun 7. og 8.), idé, teknik & funktion, madkundskab. Skolen tilbyder endvidere valghold i sløjd i 5. klasse og håndarbejde i 4. klasse.

Frivillig sang/musikundervisning
Eleverne i 2.-6. kl. har mulighed for at gå til kor.

Upperclass BAND/SANG
Vi tilbyder herudover samspil eller kor/sang for interesserede elever i 7.-10. klasse.